Auktoriserad återförsäljare av Scania sedan 1944.

Engströms Lastbilar är ett privatägd företag och ägs av tredje generationen Engströms. Företaget har anor från 1920-talet och har idag försäljnings- och serviceverksamhet i Linköping, Vimmerby, Kisa och Västervik. Engströms Lastbilar är auktoriserad återförsäljare av Scania sedan 1944.

Vi på Engströms Lastbilar strävar efter att ge dig som kund ett förstklassigt omhändertagande. När du besöker oss är vår förhoppning att du finner en god tillgänglighet, hjälpsamhet och en engagerad personal.

Nöjda kunder är något som gör oss glada och ger oss positiv energi att utvecklas vidare. Skulle vi inte motsvara dina förväntningar så hoppas vi att du delger oss det.

För det är ju först när du som kund känner dig nöjd med oss som vi själva kan känna oss fullt nöjda.

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss.

Engströms Lastbilar ingår i Bil AB Josef Engström koncernen som är vårt moderbolag.

Kvalitetspolicy

Engströms har som målsättning att utveckla kvaliteten till en sådan nivå att den av kunder och leverantörer uppfattas som marknadens bästa.

Detta uppnår vi genom att:
  • Ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och anpassa dem efter kundens behov.

  • Utveckla medarbetarens kompetens och engagemang i företagets tjänster och processer.

  • Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplanersamt regelbundet följa upp verksamheten.

  • Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.

  • Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Engströms hållbarhetsrapport

Miljöpolicy

Engströms arbetar för en god omsorg om miljön ur ett livscykelperspektiv med minskad miljöbelastning.

Föraranalys:
  • Ständigt förbättra oss inom energiförbrukning, återvinning och återanvändning samt förebygga föroreningar.

  • Alla medarbetare har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgift.

  • Utifrån företagets miljöaspekter utarbeta miljömål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten.

  • Ställa relevanta miljökrav på våra leverantörer.

  • Följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten och våra intressenter.