Auktoriserad återförsäljare av Scania sedan 1944.

Engströms Lastbilar är ett privatägd företag och ägs av tredje generationen Engströms. Företaget har anor från 1920-talet och har idag försäljnings- och serviceverksamhet i Linköping, Vimmerby, Kisa och Västervik. Engströms Lastbilar är auktoriserad återförsäljare av Scania sedan 1944.

Vi på Engströms Lastbilar strävar efter att ge dig som kund ett förstklassigt omhändertagande. När du besöker oss är vår förhoppning att du finner en god tillgänglighet, hjälpsamhet och en engagerad personal.

Nöjda kunder är något som gör oss glada och ger oss positiv energi att utvecklas vidare. Skulle vi inte motsvara dina förväntningar så hoppas vi att du delger oss det.

För det är ju först när du som kund känner dig nöjd med oss som vi själva kan känna oss fullt nöjda.

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss.

Engströms Lastbilar ingår i Bil AB Josef Engström koncernen som är vårt moderbolag.

Kvalitetspolicy

Engströms har som målsättning att utveckla kvaliteten till en sådan nivå att den av kunder och leverantörer uppfattas som marknadens bästa.

Detta uppnår vi genom att:
 • Ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och anpassa dem efter kundens behov.

 • Utveckla medarbetarens kompetens och engagemang i företagets tjänster och processer.

 • Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplanersamt regelbundet följa upp verksamheten.

 • Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.

 • Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Miljö

Miljöarbetet innebär att på ett ansvarsfullt sätt göra bra saker för miljön och följa gällande miljölagar. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. För vårt miljöarbete kontrolleras vi årligen av RISE (Sveriges forskningsinstitut). Hos oss gäller det t.ex. att ha en god hantering av vårt avfall, optimerad användning av våra material och att alla har utbildning i hur t.ex. kemikalier och avfall ska hanteras. I vår profession hjälper vi också våra kunder att minska miljöpåverkan genom att t.ex. serva motorer och kontrollera däcktryck för att minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen.

Miljöpolicy

Engströms ska tillsammans medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vi:

 • Bedriver ett aktivt miljö- och energiarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar.

 • Använder förnybara energikällor på ett hållbart sätt och minskar vår resursanvändning
  genom att effektivisera våra processer.

 • Förebygger föroreningar genom att miljökrav ställs på processer kopplat till
  vår verksamhet.

 • Erbjuder våra kunder så miljömässiga fordon, produkter och tjänster som möjligt.

 • Engagera våra medarbetare i vårt miljö- och energiarbete.

 • Aktivt kartlägger våra miljöaspekter och arbeta med förbättringsåtgärder

 • Samarbeta med våra leverantörer för att minimera miljö- och energipåverkan från varor
  och tjänster vi köper.

 • Lever upp till miljölagstiftningen och förbereder oss för kommande krav och praxis som
  gäller för verksamheten och våra intressenter.

Uppförandekod

Engströms uppförandekod har sitt ursprung i vår värdegrund, som kan sammanfattas med ledorden Hållbarhet, Engagemang och Mod. Vår värdegrund och uppförandekod beskriver tillsammans vad vi vill stå för, och vägleder oss i hur vi ska leva och leda i vardagen. Värdegrunden och uppförandekoden omfattar oss alla som ingår i Engströmskoncernen – från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare. Vi förutsätter också att uppförandekoden respekteras av våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Vår minsta anläggning – med plats för tusentals livsviktiga medarbetare.

Pollinerande insekterna i världen minskar för varje år. Det leder till att växtlighet och skördarna blir mindre. Bin är väsentliga för människans livsmedelsförsörjning och viktiga för vår överlevnad. Om bin inte fanns skulle till exempel två tredjedelar av alla grönsakssorter, som vi idag har tillgång till, försvinna. En del bisamhällen dör till följd av bekämpningsmedel och sjukdomar och det behövs gemensamma insatser för att få starka bisamhällen.

Vi på Engströms vill ta vårt ansvar och bidra till den biologiska mångfalden och få ut fler bin i samhället. Av den anledningen har vi, som en del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete, inlett ett samarbete med Biman och öppnat upp vår minsta anläggning med plats för tusentals livsviktiga medarbetare och besökare.