Data att lita på

De data som samlas in i Scanialastbilarna ger värdefull inblick i körstilar, produktivitet och ekonomi. Den här graden av spårning och diagnostik kan ge viktiga fördelar såsom högre fordonstillgänglighet, bättre säkerhet och lägre driftkostnader.

Läs mer om Fleet Management paket nedan.

Uppföljningsrapport

Fullständig data för alla dina fordon

Med uppföljningspaketet får du rapporter via e-post en gång per vecka, månad och år. Via en grundläggande översikt över fordonsparken med prestationsindikatorer och prestationstrender får du reda på hur du kan sänka bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Unika uppgifter för varje fordon

Varje rad representerar ett specifikt fordon i din fordonspark. Uppgifterna om fordonsprestanda är uppdelade i nyckelkategorier som tomgång och utrullning.

Det är också enkelt att jämföra fordonsdata inom fordonsparken, vilket kan ge värdefulla insikter i hur din fordonspark presterar och hjälpa dig att identifiera eventuella avvikelser.

Röda och gröna pilar

Varje detalj räknas. Hastigheten kan vara en nyckelfaktor. Hög hastighet är kostsamt och kan betyda att det finns ett behov av en ny körstrategi. Sänkt hastighet kan ibland göra att du kommer fram snabbare, samtidigt som du sparar bränsle och minskar slitaget på däck och bromsar.

De röda och gröna pilarna anger förändringar från föregående rapport. Genom att fokusera på dem kan du identifiera trender i fordonsprestandan utan att behöva gå igenom gamla rapporter.

Onlineverktyg

Med gratisappen Scania Fleet Management får du tillgång till felrapportfunktionen, så att förarna utan dröjsmål kan rapportera om problem och skicka foton direkt från platsen där en incident inträffade.

Med Scania Fleet Management Portal har du onlineåtkomst till serviceplaneringsverktyget. De felrapporter som förarna skickar in via appen är tillgängliga, och servicemedarbetaren kan lätt avgöra vilka åtgärder som ska vidtas.

Med serviceplanering kan du strukturera servicebokningar för fordonen i din fordonspark baserat på körtid och avstånd. Servicespecifikationerna skickas till verkstaden direkt från Scania Fleet Management Portal, vilket ökar tillgängligheten avsevärt.

Uppföljningspaketet är kostnadsfritt i upp till tio år. Kontakta din Scaniarepresentant för att aktivera det och få tillgång till uppgifterna för din fordonspark. Alla nya Scaniafordon är förberedda för Scania Fleet Management.

Kontrollpaket

Kartläggning av plats i realtid

Med kontrollpaketet kan du spåra och övervaka din fordonspark från vilken dator som helst via Fleet Management Portal. Du får tillgång till viktig information om din fordonspark dygnet runt, och med vår meddelandetjänst kan du kommunicera snabbt och enkelt med förarna. Med kontrollpaketet kan du också sortera, filtrera och generera rapporter för analys.

Föraranalys

Goda körvanor sparar bränsle och minskar slitaget på fordonet. Med föraranalystjänsten kan du kontrollera förarnas körstil och identifiera förbättringsområden. En automatiserad föraranalys tar hänsyn till både turens beskaffenhet och förardata, för att göra en rättvis och noggrann bedömning.

Tvåvägskommunikation

Meddelanden, adressbok och rutter. Tre exempel på tvåvägskommunikation som tillsammans håller dig informerad. Dessa nya tjänster kräver en Scania-premiumradio (AUS4) och abonnemang på kontrollpaketet.

Ser till att ditt nätverk fungerar

Använd meddelandetjänsten för att skicka texter, bilder och platser till mottagare inom företaget. Åkarens centrala adressbok är tillgänglig från Fleet Management-appen i fordonet. Därifrån kan föraren hitta företagets intressepunkter, adresser och platser samt kontaktinformation till kolleger.

Rutt- och destinationsplanering

Med ruttfunktionen kan du skicka destinationer via meddelandetjänsten. När en ny destination tas emot kan föraren enkelt navigera till den platsen. Aktuell destination och beräknad ankomsttid (ETA, Estimated Time of Arrival) skickas automatiskt till Fleet Management Portal, så att kontorspersonalen alltid har den senaste informationen.

Mer kontroll med geofence

Med geofence-funktionen aktiveras ett larm om ett fordon kör in i eller ut från ett specifikt geografiskt område som du har angett. Detta kan vara användbart om man exempelvis vill veta exakt när en lastbil närmar sig en depå eller när ett fordon används för obehörig körning. Kontakta din Scaniarepresentant om du vill veta mer om funktionerna i kontrollpaketet.

Fleet management dataåtkomst

Full integrering

Med dataåtkomstpaketet kan du integrera Scaniadata med telematik från andra tillverkare.

Med vårt dataåtkomstpaket kan data integreras med befintliga system, så att du kan använda data från det anslutna fordonet.

Detta är ett bra alternativ för kunder med blandade vagnparker, som redan använder andra telematiksystem.

• Ger tillgång till fullständiga fordonsparksdata i standardformat.
• Möjliggör integrering med befintliga system.
• Få uppdateringar från dina fordon enligt fördefinierade intervall (10, 5 eller 1 minuter).
•Alla nya Scaniafordon är förberedda med hårdvaran*.

Med dataåtkomstpaketet kan du komma åt fordonsdata i enlighet med fjärr-FMS-standarden ** (rFMS).

Din lokala Scaniaåterförsäljare kan ge dig mer information om hur du kommer i gång med dataåtkomstpaketet.