Elektrifiering och laddningsinfrastruktur

Vi kan erbjuda ett brett utbud av eldrivna lastbilar, bussar och motorer, redo att minska din verksamhets koldioxidavtryck. Scania kommer varje år att lansera minst en ny eldriven lösning för att tillgodose alla transportbehov.

För oss på Engströms Lastbilar är det viktigt att ligga i framkant, såväl med fordon som med infrastruktur. Denna omställning kommer att kräva flertalet laddningsstolpar för kort- och långsiktiga laddningsbehov . På plats utanför Engströms Lastbilar i Linköping finns nu en kraftfull laddstation för lastbilar, bussar och personbil, som kan leverera upp till 240 kW. Den servar våra kunder dygnet runt och låter oss leverera en förstklassig laddningsupplevelse som vi hoppas ska få våra kunder att komma tillbaka till våra laddplatser.

Engströms Lastbilar AB har beviljats stöd av klimatklivet för laddinfrastruktur.

Batteridrivna ellastbilar

Med den batteridrivna ellastbilen blir det möjligt att köra 100 % utsläppsfritt 100 % av tiden. Tysta utsläppsfria transporter i städer behövs inte bara för varuleveranser till butiker. Det är också viktigt för sophämtning, nybyggen och underhåll av infrastruktur.

  • Fullständigt avgasfri drift hela tiden.
  • Upp till 250 km räckvidd på varje laddning.
  • Passar många olika applikationer.
  • För korta och medellånga rutter.

Plug-in hybridlastbilar

Våra hybrid- och pluginhybridlastbilar utnyttjar kraften hos både den elektriska drivlinan och den traditionella drivlinan med förbränningsmotor. Du får en lastbil som kan köras utsläppsfritt vid behov och längre sträckor på HVO eller biodiesel. Om du använder våra anslutna tjänster växlar även driften helautomatiserat mellan förbränningsmotorn och elmotorn baserat på geografiska zoner och tidsscheman.

  • Kombinerar styrkorna hos eldrift och den traditionella drivlinan med förbränningsmotor.
  • Helautomatisk växling mellan förbränningsmotorn och eldrift.
  • Upp till 60 km räckvidd vid eldrift.
  • Använder både regenerativ och extern laddning.
  • Laddning till 80 procent av kapaciteten på bara 35 minuter.