Hållbara lösningar med fossilfria bränslen

Hållbarhet har länge varit ett fokusområde, både på Scania och hos oss på Engströms. Därför är vi väl förberedda nu när marknaden tar ett stort kliv mot hållbara fordon som kan drivas med fossilfria bränslen. 

I takt med att allt fler transportköpare ställer krav på hållbara transporter händer det mer än någonsin på området. Scania har de senaste åren tagit fram olika motorer, som inte bara drivs av gas och biodiesel, utan också hybrider och helelektrifierade fordon.

Utvecklingen för den eldrivna lastbilen är fortfarande i sin linda. Fordonen som nu är på väg ut på marknaden har en räckvidd på 25 mil och lämpar sig framförallt för mindre distributionsbilar i stadsmiljö. Scanias främsta alternativ för fjärrtrafik är 13-litersmotorn med 410 hästkrafter, gas i tanken och trevägskatalysator utan Ad Blue. Motorteknologin ger en betydligt tystare motor och den maximala räckvidden är hela 160 mil.

Men du behöver såklart inte reducera ditt CO2-avtryck med 100 procent för att bidra till en hållbar utveckling. Alla insatser mot mer fossilfria bränslen räknas – och premieras dessutom av staten. Du kan söka ekonomiskt stöd för 40 till 70 procent av investeringskostnader som minskar din miljöpåverkan. Vi på Engströms tipsar dig gärna om vilket stöd som passar dig och ditt företag.

Vi hjälper dig också att se över infrastrukturen i ditt verksamhetsområde, vilka mackar som erbjuder fossilfria bränslen och vilka utbyggnader som planeras. Utifrån din vardag och dina rutter kan vi tillsammans hitta lösningar även om ladd- och tankställen inte finns i ditt kvarter.

Se alla nyheter